Raport bieżący 148 – WANCI za 30 07 2021 r. - AgioFunds