Raport bieżący 148 – WANCI za 29.07.2022 - AgioFunds