Raport bieżący 148 – WANCI za 22.07.2022 - AgioFunds