Raport bieżący 148 – WANCI za 2.09.2021 - AgioFunds