Raport bieżący 148 – WANCI za 14 07 2020 r. - AgioFunds