Raport bieżący 148 - WANCI za 01 07 2019 r. - AgioFunds