Raport bieżący 147 - WANCI za 28 06 2019 r. - AgioFunds