Raport bieżący 147 – WANCI za 17 07 2020 r. - AgioFunds