Raport bieżący 147 – WANCI za 13.07.2022 - AgioFunds