Raport bieżący 146 - WANCI za 27 06 2019 r. - AgioFunds