Raport bieżący 146 – WANCI za 12.07.2022 - AgioFunds