Raport bieżący 145 - WANCI za 26 06 2019 r. - AgioFunds