Raport bieżący 145 – WANCI za 22.07.2022 - AgioFunds