Raport bieżący 145 – WANCI za 19.07.2022 - AgioFunds