Raport bieżący 145 – WANCI za 09 07 2020 r. - AgioFunds