Raport bieżący 144 – WANCI za 27.08.2021 - AgioFunds