Raport bieżący 144 – WANCI za 25 06 2019 r. - AgioFunds