Raport bieżący 144 – WANCI za 21.07.2022 - AgioFunds