Raport bieżący 144 – WANCI za 21 07 2021 r. - AgioFunds