Raport bieżący 143 – WANCI za 30 06 2020 r. - AgioFunds