Raport bieżący 143 - WANCI za 24 06 2019 r. - AgioFunds