Raport bieżący 143 – WANCI za 22.07.2022 - AgioFunds