Raport bieżący 143 – WANCI za 20 07 2021 r. - AgioFunds