Raport bieżący 143 – WANCI za 16 07 2020 r. - AgioFunds