Raport bieżący 143 – WANCI za 07.07.2022 - AgioFunds