Raport bieżący 142 – WANCI za 10 07 2020 r. - AgioFunds