Raport bieżący 142 – WANCI za 06.07.2022 - AgioFunds