Raport bieżący 141 – WANCI za 24.08.2021 - AgioFunds