Raport bieżący 141 – WANCI za 20.07.2022 - AgioFunds