Raport bieżący 141 – WANCI za 19.07.2022 - AgioFunds