Raport bieżący 141 – WANCI za 19 07 2021 r. - AgioFunds