Raport bieżący 141 – WANCI za 13.07.2022 - AgioFunds