Raport bieżący 141– WANCI za 08 07 2021 r. - AgioFunds