Raport bieżący 141 – WANCI za 05.07.2022 - AgioFunds