Raport bieżący 140 – WANCI za 25 06 2020 r. - AgioFunds