Raport bieżący 140 - WANCI za 18 06 2019 r. - AgioFunds