Raport bieżący 140 – WANCI za 08 07 2020 r. - AgioFunds