Raport bieżący 140 – WANCI za 07 07 2021 r. - AgioFunds