Raport bieżący 140 – WANCI za 04.07.2022 - AgioFunds