Raport bieżący 14 – WANCI za 22 01 2021 r. - AgioFunds