Raport bieżący 14 – WANCI za 20.01.2022 - AgioFunds