Raport bieżący 14 – WANCI za 19.01.2022 - AgioFunds