Raport bieżący 14 – WANCI za 18.01.2023 - AgioFunds