Raport bieżący 14 - WANCI za 17 01 2019 r. - AgioFunds