Raport bieżący 14 – WANCI za 08.12.2021 - AgioFunds