Raport bieżący 14 – WANCI za 07 11 2019 r. - AgioFunds