Raport bieżący 14 – WANCI za 06.12.2021 - AgioFunds