Raport bieżący 14 - WANCI za 06 12 2018 r. - AgioFunds