Raport bieżący 14 – WANCI za 04 02 2020 r. - AgioFunds