Raport bieżący 139 – WANCI za 20.08.2021 - AgioFunds